Ålder, bara en siffra?

När en drygt 30-årig arbetskamrat berättar om en konsert med hög ljudnivå som hon var på i sommar säger hon "man kunde tro att man är 65 år".

Vi har så många fördomar av olika slag, inte minst bland våra "yngre". Eller kan en nästan 35-åring betraktas som yngre? Fast det är klart, det är betydligt yngre än 65. Allt är relativt. Men det som kan irritera mig ibland att de "relativt" yngre har så mycket fördomar om de "relativt" äldre.

Vi har vår intelligens kvar. Vi är rutinerade, vi har redan gjort flera misstag och tagit lärdom av dem (förhoppningsvis). Men om min höft eller någon annan kroppsdel strejkar betyder det inte att min hjärna också har lagt av.

Om en 35-åring tycker att 65 år är gammalt så blir det enorma problem för alla 75-åringar som finns kvar i arbetslivet i framtiden om det blir såsom politikerna önskar.


En blyg katt

Jag har har haft hund och jag har haft katt. Totalt misslyckade historier. Någon riktig kattälskare har jag aldrig varit utan jag har föredragit hundar. Men nu tror jag att jag har lyckats. Pandora myser med mig, men ibland blir hon lite blyg..................Tage, Tage

För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen
kom från roten

Tage Danielsson


RSS 2.0